Vad är orsaker och symtom på missfall?

Ett missfall kan leda till att graviditeten avbryts eller avslutas. Detta kan vara mycket viktigt i ett tidigt skede. Ett missfall är en naturlig abort som inträffar under graviditeten. Det finns...

Hur är livet efter ett missfall?

Efter mitt missfall fick jag uppleva saker som jag inte var redo för. Jag insåg sedan att det var milstolpar i flickors liv efter ett missfall och att det var en upplevelse att gå igenom dem...
Googles sökmotor