Mer

  Immunförsvaret och dess organ?

  Immunförsvaret är kroppens försvar mot smittsamma organismer och en rad andra typer av destruktiva inkräktare. Det är ett system av biologiska processer i en levande varelse som försvarar sig mot sjukdomar och andra infektioner genom att förstöra patogener. Människans immunförsvar hittar och dödar flera olika typer av virus och parasitära maskar.

  Hur fungerar det?

  Den identifierar och klassificerar infektionerna eftersom vissa inkräktare utgör en del av de "hälsoceller" som behövs för att människokroppen ska fungera. Angreppssättet skiljer sig åt mellan olika skadliga inkräktare. Immunrespons är en uppsättning åtgärder och mekanismer som vårt immunförsvar vidtar för att neutralisera de mångfacetterade patogenerna. Det är bevisat att människans system med tiden anpassar sig till vissa typer av bakterier och känner igen dem.

  Detta förfarande kallas "förvärvad immunitet" eller "adaptiv immunitet" på grund av det immunologiska minnet. Systemets komplexitet kan bedömas utifrån det faktum att många patogener är kända för att förändra form och bildar mutationer som inte behöver mycket för att överleva. Systemet består av speciella celler, vävnader, organ och proteiner som interagerar med varandra för att bilda ett dynamiskt nätverk som kallas immunsystemet. Organen i människans immunsystem omfattar lymfkörtlar, tonsiller, lymfkärl, thymus, mjälte och Peyers lapp.

    Finns det ett naturligt sätt att lindra symptomen på klimakteriet?

  Immunförsvar

  Dessa organ producerar de celler som deltar i immunförsvaret eller fungerar som platser för immunförsvaret. Funktionerna hos organen i immunsystemet diskuteras nedan.

  • Lymfkörtlar: - Det är små grupperingar av celler som är spridda i det komplicerade lymfsystemet. Lymfkörtlarna innehåller vita blodkroppar som utgör en del av immunsystemets svar. Vita blodkroppar kallas också för lymfocyter.
  • Lymfatiska vätskor: - Dessa vätskor cirkulerar genom lymfkörtlarna via lymfkärlen. Lymfen filtreras genom lymfkörtlarna och på grund av detta skiljer sig främmande celler och mikroorganismer åt och övermannas eller elimineras.
  • Tonsiller: - Tonsillerna ligger längst bort i halsen under tungan. De innehåller många lymfocyter som filtrerar skadliga bakterier som kommer in via munnen och näshålan.
  • Peyer's Patches: - Detta är lymfatiska celler som har samma funktion som matsmältningskanalen. Peyer's patches är utspridda i tunntarmen och blindtarmen. Precis som tonsillerna är de också fulla av lymfocyter.
  • Thymuskörteln: - Det är en annan webbplats för produktion av lymfocyter som ligger nära övre delen av kroppen. Dess produktion är störst under våra första dagar (ungdom ) av tillväxt. Den krymper i storlek i takt med vår ålder.
    Vilka är de bästa metoderna för att stoppa huvudvärk?

   

  Idéer

  Relaterade artiklar