Więcej
  Strona głównaOświadczenie

  Oświadczenie

  Ta obecność w Internecie została starannie opracowana. Silkroot LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub szkody wynikające z wymienionych informacji, zaleceń lub odniesień. Zawartość tej strony internetowej jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje nie są zaleceniami i w żaden sposób nie zastępują profesjonalnych porad ekspertów. Przy podejmowaniu decyzji prosimy o konsultację z certyfikowanymi ekspertami. Obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

   

   

  Zastrzeżenia medyczne

  Ten blog dostarcza ogólnych informacji i dyskusji na temat zdrowia i tematów pokrewnych. Teksty nie twierdzą, że są kompletne, ani nie można zagwarantować aktualności, dokładności i równowagi prezentowanych informacji. Prezentowane treści mają na celu wyłącznie dostarczenie neutralnych informacji i ogólną edukację. Nie stanowią one rekomendacji ani reklamy opisanych lub wymienionych procedur diagnostycznych, zabiegów lub leków. Informacje i inne treści przedstawione na tym blogu lub w materiałach powiązanych nie są przeznaczone jako porady medyczne, ani nie powinny być interpretowane jako substytut profesjonalnej wiedzy medycznej lub leczenia. Jeśli Ty lub ktoś inny ma problem medyczny, powinieneś skonsultować się z lekarzem lub poszukać innego profesjonalnego leczenia. Nigdy nie ignoruj ani nie opóźniaj poszukiwania profesjonalnej porady medycznej tylko dlatego, że przeczytałeś coś na tym blogu lub w jakimkolwiek powiązanym materiale. Jeśli uważasz, że masz nagły przypadek medyczny, natychmiast wezwij lekarza lub służby ratunkowe. Opinie i poglądy wyrażone w tym blogu nie są związane z opiniami i poglądami uniwersytetów, szpitali, gabinetów lekarskich lub innych instytucji.

  Teksty w żaden sposób nie zastępują fachowej porady lekarza lub farmaceuty i nie powinny stanowić podstawy do samodzielnego stawiania diagnozy oraz rozpoczynania, modyfikowania lub kończenia leczenia chorób. W przypadku pytań lub dolegliwości zdrowotnych zawsze należy skonsultować się z zaufanym lekarzem.

  Dokładność informacji

  Silkroot LLC będzie dążyć do zapewnienia dokładności informacji wymienionych na tej stronie, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek brakujące lub błędne informacje. Silkroot LLC dostarcza wszystkie informacje takie, jakie są. Użytkownik rozumie, że używa wszelkich informacji dostępnych tutaj na własne ryzyko.

  Non-Endorsement

  Pojawienie się reklam osób trzecich i hiperłączy nie stanowi poparcia, gwarancji, poręczenia lub zalecenia Silkroot LLC. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z jakichkolwiek usług osób trzecich należy przeprowadzić własną analizę. Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały w momencie ich podlinkowania sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

  Nie ma rady

  Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią żadnego rodzaju porady i nie należy traktować żadnej zawartości strony jako takiej. Silkroot LLC nie zaleca, aby jakikolwiek produkt był kupowany, sprzedawany lub używany przez Ciebie. Należy przeprowadzić własne badanie due diligence.

  Copyright

  Oznaczone znaki towarowe, logo i nazwy marek należą do ich właścicieli, Silkroot LLC nie jest oficjalnym partnerem. Zawartość i prace stworzone przez operatorów strony na tych stronach podlegają prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja lub jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów poza zakresem prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez Silkroot LLC, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności, treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakimkolwiek naruszeniu, natychmiast usuniemy takie treści. Oznaczone znaki towarowe należą do ich właścicieli. Zdjęcia, filmy: envato, istock i inne.

  Rynek

  Ze względu na ograniczenia techniczne nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitej dokładności i kompletności informacji przez handlowców. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami na tej stronie i na stronie sprzedawcy, pierwszeństwo mają te drugie.