Więcej

  Rozwój kobiet?

  Tej wersji używam do analizy ewolucji kultury w organizacjach. Pomaga ona określić wielkość rozwoju etycznego, a więc i rodzaj możliwego zarządzania. W tym artykule użyłam ewolucji dziewcząt jako głównego przykładu. Jednak każdy człowiek, który widzi siebie za mniejszość, będzie miał identyczne doświadczenie. Istoty ludzkie "stoją" na dwóch rzeczach; pierwszą jest bezpieczeństwo - bycie fizycznie i emocjonalnie bezpiecznym.

  Zaczynamy

  Zanim będziemy gotowi zrobić cokolwiek, musimy zrozumieć, jak będziemy bezpieczni. Jeśli nie możemy dowiedzieć się tych informacji, wtedy rysujemy lub ukrywamy się, dopóki nie stanie się to oczywiste. Belenky et al, w Women's Ways of Knowing nazywają ten stan punktem milczenia. Odnoszą ten punkt do braku wiary w siebie w zdolność do generowania znaczenia i niezdolności do dzielenia się tym, co zostało stworzone. Ich stwierdzenie, że kobiety w tej fazie "sygnalizują, że społeczność nie jest w stanie uzyskać wszystkich tych, którzy zostali powierzeni jej opiece" jest bardzo niepokojące.

  Wielu mężczyzn i kobiet, którzy doświadczyli takiego odrzucenia i izolacji, zostaje trwale naznaczonych wrażliwością na strach i łagodzącą go potrzebą ochrony. Następnymi rzeczami, których potrzebujemy, gdy już poczujemy się bezpiecznie, są "zasady" zachowania. Będziemy musieli zrozumieć, czego się od nas oczekuje i jak ludzie chcą, żebyśmy się zachowywali, co jest właściwe, a co nie. W każdym biznesie jest to proces akulturacji - uczenia się ukrytych założeń, które kontrolują ogólne zachowanie.

  Dużym problemem jest tutaj zrobienie tego "poprawnie", zgodnie z zasadami. Istnieje autorytet, który ma głębsze i bardziej wykształcone zrozumienie, który ma wiedzę, aby powiedzieć innym "poprawny" sposób, w jaki elementy będą musiały być wykonane, aby działały. Jest to krytyczne, ponieważ deterministyczne rodzaje systemów ludzkich działają z punktu widzenia reguł. Ten rodzaj kontroli jest sprawowany przez "pozwolenie" ciału na "widzenie" rzeczy we "właściwy" sposób. Autorytet jest uzewnętrzniony i znajduje się poza jednostką lub społeczeństwem. Okoliczności "słuszności" są określone przez środowisko, rodzinę, rówieśników i zinternalizowane jako zestaw wartości i przekonań o tym, jak świat "naprawdę" jest lub powinien być oparty na tym zewnętrznym autorytecie. Ludzie łączą się z innymi, którzy podzielają ich system przekonań i wartości oraz chronią się przed atakami innych ludzi, którzy mogą mieć inny, z tego powodu groźny, punkt widzenia.

  Uwaga

  Autorytety; rodzice, specjaliści, prezydent i inni przywódcy lub Bóg są postrzegani jako posiadający wszystkie odpowiedzi. Istotnym zadaniem osoby jest posłuszeństwo wobec nadrzędnej mądrości, którą posiada postać autorytetu. Belenky et al, nazywają ten punkt Wiedzą Otrzymaną. Przypisują ten punkt do braku pewności siebie również, ale tutaj przejawia się on w niezdolności mężczyzn do mówienia prawdy, ponieważ widzą tylko "profesjonalistów" jako posiadających prawdę. Kobiety w tym narodzie widzą prawdę jako pochodzącą tylko od innych, więc kobiety nadal używają swojego głosu, aby lepiej słuchać głosu innych. To właśnie to badanie i walka o znalezienie własnego głosu skutkuje rozwojem kolejnego etapu.

    Dlaczego pracujące mamy są superwoman?

  Ten okres przejściowy Belenky i in. nazywają Wiedzą Subiektywną. To tutaj kobieta zaczyna badać i potwierdzać swoją własną wiedzę - swój głos. Kiedy już znamy pierwsze dwie fazy Bezpieczeństwa i Zasad, wtedy chcielibyśmy wiedzieć, jak możemy być postrzegani jako potężni. Jak inni będą nas rozpoznawać jako znaczących i potężnych. Jedną z technik, aby być postrzeganym jako potężny, byłoby pisanie zasad, więc często w tym momencie pojawiają się wysiłki, aby tworzyć nowe metody robienia rzeczy i zajmować pozycje władzy. Inwencja jest poszukiwana, ale TYLKO wtedy, gdy jest udana.

  Łamanie zasad nie jest sankcjonowane, ale osiągnięcia są. Jeśli jesteś skuteczny poprzez łamanie zasad lub wprowadzanie nowych zasad, jesteś tolerowany, jeśli nie zostaniesz złapany i jeśli nie stanie się nic "złego"; możesz być wychwalany, jeśli odniesiesz wzorowy sukces. Tutaj jest dużo eksperymentowania i kreatywności, ale w imię "wygranej" lub bycia postrzeganym jako człowiek sukcesu, kompetentny i specjalista. Belenky i biznes nazywają ten punkt Wiedzą Proceduralną, nacisk kładzie się tu na to, jak dobrze się komunikować. Tutaj człowiek aktywnie wykorzystuje jak najwięcej systemu rozumienia, aby wzmocnić swoją pozycję i iść do przodu. Ludzie w tym punkcie mogą odkryć, że posiadają tajemną wiedzę, która pozwala im utrzymać "właściwą pozycję w idealnym czasie" lub "myśleć na bieżąco", kiedy są do tego powołani. Tutaj zdolności są nieświadome.

  Dla wielu ludzi nieświadomość jest niezbędna, ponieważ w naszej zachodniej cywilizacji tak szczera i pragmatyczna troska o siebie nie jest postrzegana z przychylnością, a używanie kilku zdolności (takich jak na przykład intuicja) nie byłoby akceptowane. Ludzie mogą być sprytni w maskowaniu rzeczywistego celu, aby nie zostać uznanym za służącego sobie, a "magia" "po prostu wiedzenia" doskonałej rzeczy może być uznana za zaletę. Każda z tych trzech faz jest zdeterminowana przez rzeczy poza naszą kontrolą - przez innych. Jako taki każdy etap jest bardziej rozwiniętym elementem skutecznego przetrwania i jest przesiąknięty pewną ilością niepokoju. Skupienie uwagi jest na zewnątrz i planem jest uspokojenie (droga ciekawości) lub podbicie (droga strachu) innych.

    Jak lepiej spać w czasie menopauzy?

  Etyka

  Te fazy są domeną etyki pierwotnej - jak żyję i prosperuję. Heurystyka jest ostatnim rodzajem systemu i oczywiście jest to system idealny. Pomagać w nauce to twój cel, racja bytu indywidualnych systemów rozumiejących w najlepszym wydaniu. Są to systemy otwarte - aktywnie uczestniczące w swoim otoczeniu, współewoluujące, tańczące z życiem.

  Ptaki Piór(TM) widzą ten rodzaj ożywienia w czwartej i piątej fazie, Relacji - Jaskółki i Samorealizacji - Łabędzie. W miarę jak osoba lub organizacja internalizuje przebieg pierwszych 3 etapów, pojawia się poczucie pewności siebie. W miarę jak ta pewność staje się bardziej stabilna, rozwija się nowy rodzaj ciekawości i pojawia się nowe zainteresowanie tym, jak inni odbyli tę podróż zwaną życiem. Związki są teraz intrygujące jako eksploracja tego, jak inni ludzie radzili sobie z tymi samymi problemami. Zamiast tworzyć narzędzia do przetrwania, skupiamy się na rozwijaniu torby sztuczek, że tak powiem.

  Różnorodność i odmienność stają się celami strategicznymi, a ponieważ zwiększają liczbę możliwych odpowiedzi na dany problem, te nowe możliwości stają się ekscytujące, a nie zagrażające. Belenky i in. omawiają na tym etapie Wiedzę Skonstruowaną (Constructed Knowledge). Piaget 1973). W tym przypadku nacisk kładzie się na integrację wiedzy wewnętrznej i tej zasłyszanej od innych ludzi. Teraz kobiety próbują włączyć siebie do swojego rozumienia świata. Postrzegają siebie jako posiadające wartość i jako niezbędne w tym zrozumieniu. Przede wszystkim mają teraz dużą tolerancję dla wewnętrznych sprzeczności i niejednoznaczności. Nie szukają już "właściwej" drogi - starają się poznać to, co jest i wiedzą, że ich rozumienie będzie rosło i zmieniało się, i to jest doskonałe.

  Skupiamy się na połączeniu i jego działaniu, a nie na prywatnej wygranej. W miarę jak docenia się innych i ogromny wybór możliwości, docenia się wyjątkowość siebie i chęć jej odkrywania. Pojawia się pragnienie, by poddać się sile wyjątkowości i kreatywności. Wyraźnie brakuje myślenia osądzającego (Maslow 1968), ponieważ planeta jest "w pełni obecna" (tamże). Istnieje żywość i ekscytacja wszystkim, co się dzieje, a katastrofy są postrzegane jako okazje do kreatywności.

  Wniosek

  Istnieje również prawdziwy niesmak wobec zasad lub ograniczeń, a jednostki w tym momencie są wysoce autonomiczne. Te dwie ostatnie fazy są w domenie etyki wtórnej - jak się rozwijać i przetrwać. To tutaj spoczywa autentyczna autonomia. Menedżerowie i organizacje w tym punkcie działają dobrze z dość płaskimi i partycypacyjnymi strukturami. Ludzie czują się komfortowo i chętnie udzielają się i opierają się temu, by mówiono im, co mają robić. Jednak to, że jednostki są tak wrażliwe i otwarte, jest w większości przypadków rzeczą nieregularną, w najlepszym razie.

    Jakie są skutki napaści seksualnej?

  Niewiele osób lub organizacji jest niezrażonych wydarzeniami lub relacjami w ich własnym życiu, dlatego rzadko można znaleźć pełny wyraz tego typu heurystyki. Otwarcie i współrozwijanie się jest celem transformującej się osoby i organizacji. To jest to, czego wymaga się od ludzkości, gdy środowisko zmienia się w takim tempie i przejawia taką złożoność. Ewolucja wzywa do współtworzenia, gdy istoty ludzkie zaczynają tańczyć ze wszystkimi zmianami wokół nich.

   

  Pomysły

  Artykuły powiązane